BIM Gråsiskans Pila med Lillvor Jakobsson med cert Grattis !!!! 🙂smiley

Zewen kom fyra i hanhunds klassen med reserv cert smiley